احکام انگشتر

انگشتر داراى احکامى است:

17 views 0 پسندها 0 نظر

رفتن به مجالس حرام

14 views 1 پسندها 0 نظر

حدث اصغر حین غسل

سوال: اگر در حین غسل از انسان حدث اصغر (هر چیز که وضو را باطل می کند مانند بول، باد معده و ...) سر بزند، غسل او چه حکمی دارد؟

17 views 0 پسندها 0 نظر

فیلم برداری از مجالس زنانه 

12 views 1 پسندها 0 نظر

فروش به قیمت روز

سؤال: با در نظر گرفتن تورم فعلی، آیا فروشنده می‌­تواند اجناسی را که قبلا خریده است، با قیمت جدید بفروشد؟

13 views 0 پسندها 0 نظر

نحوه تطهیر مخرج بول با آب کر و قلیل

پرسش: هنگام تخلی٬ مخرج بول باید چند مرتبه شسته شود؟

20 views 2 پسندها 0 نظر

شکهای باطل کننده نماز

۱_ شک در شماره رکعت های نمازهای دو رکعتی مانند نماز صبح و نماز مسافر

۲_ شک در رکعت های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.

23 views 0 پسندها 0 نظر

سجده سهو در پنج مورد واجب است.

۱_ در بین نماز سهوا حرف بزند.

۲_ یک سجده را فراموش کند و در رکوع رکعت بعد یا پس از آن یادش بیاید.

37 views 0 پسندها 0 نظر

اقتدا در رکعت سوم و چهارم

29 views 0 پسندها 0 نظر

تلفظ غلط در نماز

22 views 1 پسندها 0 نظر

حکم شرکت نکردن در نماز جمعه سوال: حکم شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی مبالاتی چیست؟

36 views 0 پسندها 0 نظر
بالا