قسیم النار و الجنة

4 views 3 پسندها 0 نظر

سه طایفه ای که شیطان با آنها کاری ندارد...

4 views 3 پسندها 0 نظر

زمان توبه...

4 views 3 پسندها 0 نظر

خدانکند...

4 views 3 پسندها 0 نظر

با تو نبود مرا نیازی به کسی
در هر نفسم فقط توام هم نفسی
امروز اگر خسته شدم عیبی نیست
فردای قیامتم تو فریاد رسی

6 views 3 پسندها 0 نظر

یک زیارت اربعین ،
پایین پا را خواستم
از نجف تا کربلا، پای پیاده، دست جمع

6 views 2 پسندها 0 نظر

400 کیلومتری عشق...

5 views 2 پسندها 0 نظر

کاش اربعین کربلا باشم...

6 views 5 پسندها 0 نظر

کاش پای دل ماهم به نوایی برسد...

10 views 4 پسندها 0 نظر
محل تبلیغات شما

از خستگی و درد لبالب باشم

حاشا به شکوه در بر رب باشم

خورشید بسوزان تن من را شاید

یک لحظه شبیه عمه زینب باشم

5 views 5 پسندها 0 نظر

تمام راه بر پا داشتم بزم عزا در خود

ولی از پا نیفتادم، شکستم بی صدا در خود
 

شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم

قدم خم شد ولیکن خم به ابرویم نیاوردم
 

5 views 5 پسندها 0 نظر

نبودت بنده خوبی به درت حق داری داغ حرم را به دلم بگذاری...

 

6 views 5 پسندها 0 نظر

من گفته ام به همه این اربعین حرم هستم

این تن بمیرد آبرویم مریز یاحسین

5 views 5 پسندها 0 نظر

دعا کنید که من اربعین حرم باشم...

6 views 2 پسندها 0 نظر

کربلای عمر هرکس بی‌گمان خواهد رسید

روز عاشورای ما هم یک زمان خواهد رسید
 

عاقبت باید حسینی رفت از دارِ جهان

ورنه در بستر به سَر عمرِ گران خواهد رسید

8 views 3 پسندها 0 نظر

نمونه ای از فضائل اخلاقی امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام

9 views 5 پسندها 0 نظر

ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم...

7 views 6 پسندها 0 نظر

بار بگشایید اینجا کربلاست
آب و خاکش با دل و جان آشناست
اربعین است اربعین کربلاست
هر طرف غوغایی از غم ها به پاست

7 views 4 پسندها 0 نظر

15 روز تا قرار عاشقی...

15 روز تا اربعین...

8 views 6 پسندها 0 نظر
محل تبلیغات شما

تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیالت به از ما کم نباشد

7 views 7 پسندها 0 نظر

باز در دل غم مولای غریب است مرا

اربعین است و غم شیب خضیب است مرا 

6 views 5 پسندها 0 نظر

اربعین راهیم… به لطف و کرم حسین … ان شاالله.

8 views 4 پسندها 0 نظر

اربعین است و جهان یکسره هیأت  شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است...

9 views 5 پسندها 0 نظر

بنازم آنکه دائم گفـتـگوی کــــربـــــلا دارد
دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد
به یاد کاروان اربــعـیـنـی با گریه می‌گوید
همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

9 views 2 پسندها 0 نظر

یک زیارت  اربعین، پایین پا را خواستم
از نجف تا کربلا، پای پیاده، دست جمع

7 views 2 پسندها 0 نظر

ما زائر اربعین و عاشوراییم

از نسل غدیر و حضرت زهراییم

با پای پیاده عازم کرببلا

سرباز سپاه زینب کبراییم

9 views 5 پسندها 0 نظر

کاروان ها یک به یک رفتند سوی کربــلا
دیـدی آخـر مـانـد بر دل آرزوی کـــربــــلا
همچو بیداران بیدل در میان خاک و خون
کی شود جانم بگیرد رنگ و بوی کربـــلا

20 views 5 پسندها 0 نظر

بنازم آنکه دائم گفـتـگوی کــــربـــــلا دارد
دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد
به یاد کاروان اربــعـیـنـی با گریه می‌گوید
همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

12 views 5 پسندها 0 نظر

هرکه دارد هوس کرب وبلا بسم الله...

19 views 2 پسندها 0 نظر
محل تبلیغات شما

اربعین می روم تا کنج حرم منزل بگیرم...

14 views 5 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا