ویژه کندیدگاه
حدیث نفس
نفس
12 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث اهمیت وعده دادن
 اهمیت وعده دادن
11 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث پرهیز از جدال
پرهیز از جدال امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : هر کس از آبروی خود بیمناک است از جدال بپرهیزد. منبع: نهج البلاغه،حکمت٣٦٢.
8 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث خستگی دل
خستگی دل امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  اين دل ها همانند تن ها، خسته مى شوند. براى رفع آن به سخنان حكمت آميز و زيبا رو بیاورید. 
11 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث ملعون
ملعون
6 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث آفت دوراندیشی و احتیاط
آفت دوراندیشی و احتیاط امیرالمؤمنین عليه السلام:  آفةُ الحَزْمِ فَوتُ الأمرِ؛ امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : 
26 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث عالم بی عمل
 عالم بی عمل امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : عالم بی عمل همچون درخت بی ثمر است.  منبع: غرررالحکم ج۲ ح ۷۲۶۰.
8 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث تلخی و شیرینی دنیا
تلخی و شیرینی دنیا  امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : تلخی دنیا شیرینی آخرت است و شیرینی دنیا تلخی آخرت. منبع: حکمت ۲۵۱ نهج البلاغه.
6 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث تاثیر قرآن
تاثیر قرآن 
9 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث بدبخت
بدبخت کیست امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد. منبع: قسمتی از نامه ۷۸ نهج البلاغه.
11 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث تدبر در قرآن
 تدبر در قرآن امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید و آگاه باشید در قرآن خواندنی که تدبر در آن نباشد، خیری نیست . منبع: بحارلانوار، ج ۸۹، ص ۲۱۰.
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث دنیا دوستی
دنیا دوستی
8 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث سخت ترین گناه
سخت‌ترین گناه امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  سخت‌ترین گناهان،گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد. منبع: نهج البلاغه،حکمت۴۷۷.
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث برترین گنج
برترین گنج امیرالمومنین امام علی علیه السلام: ستایش خداوند گران‌سنگ‌ترین  چیز است و برترین گنجی است که ارزش ذخیره شدن دارد. منبع: نهج البلاغه ، خطبه ۲.
13 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث نتیجه تلاش
نتیجه تلاش امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  کسی که تمام تلاشش را به کار گیرد، به اوج خواسته هایش می رسد. منبع: غررالحکم، ص444.
8 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث ذلت پذیری
ذلت پذیری امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : آنها (یاران معاویه) با ظلمِ بر شما، خدا را نافرمانی میكنند، و شما با تن آسایی و ذلت پذیری، به آن رضايت میدهيد.
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث ریشه قوی شدن دل
ریشه قوی شدن دل امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : ریشه قوی شدن دل ، توکل بر خداست.
15 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث سختی دل
سختی دل  امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  نگاه کردن به شخص بخیل ، دل را سخت می گرداند. منبع:  تحف العقول، صفحه ۲۱۴.
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث امانت خداوند
امانت خداوند امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند:  سفارشی به آقایون محترم ... آن ها(زنان) نزد شما امانت های خدا هستند، آزارشان نرسانید و بر آنها سخت نگیرید. 
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث توبه
 توبه امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  تا زمانی که در توبه باز است، به خاطر گناه خود نومید مشو.
11 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث خوش رویی
خوش رویی امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند ؛ خوش‌خویی در سه چیز است: 1. دوری کردن از کارهای حرام . 2. طلب حلال . 3.  فراهم آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.  
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث شجاعت
شجاعت امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : شجاعت نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است . منبع: غررالحکم، ج ۲.
12 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث زیاده روی در سرزنش کردن
زیاده روی در سرزنش کردن
9 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث غلبه بر نفس
غلبه بر نفس امام على عليه السلام فرمودند :  ای مردم، خودتان ادب کردن خویش را برعهده گیرید، و نفس را از عادت های هلاکت بار بازگردانید.
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث دانش اندک با عمل
دانش اندک با عمل
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث مَثَل دنیا
مَثَل دنیا
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث ثواب کار نیک
ثواب کار نیک
10 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث بابرکت ترین غذا
بابرکت ترین غذا
20 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث طالب دنیا
طالب دنیا
20 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث آثار بزرگ کنترل چشم
 آثار بزرگ کنترل چشم
12 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا