انجام تکالیف

3 views 0 پسندها 0 نظر

نشان دادن راه حق

8 views 0 پسندها 0 نظر

طلب آمرزش از خداوند

6 views 0 پسندها 0 نظر

پله های موفقیت در قرآن

7 views 0 پسندها 0 نظر

غیبت کردن ممنوع

9 views 0 پسندها 0 نظر

 تقوا و پرهیزکاری

7 views 0 پسندها 0 نظر

عمل کردن به گفته ها

10 views 0 پسندها 0 نظر

خودپسندی و فخر فروشی

12 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین وضع

دعای پیشنهادی برای استفاده در قنوت

17 views 1 پسندها 0 نظر

فخر فروشی

11 views 0 پسندها 0 نظر

قدرت و توانایی خداوند

13 views 0 پسندها 0 نظر

پاکدامنی و پرهیزکاری

بارالها ... پاکدامنی و پرهیزکاری را از تو می خواهم ... 

14 views 0 پسندها 0 نظر

سبقت در نیکوکاری

14 views 0 پسندها 0 نظر

کمک گرفتن از قرآن

14 views 0 پسندها 0 نظر

تقوای الهی

20 views 0 پسندها 0 نظر

علم خداوند نسبت به خیر و شر مردم

22 views 0 پسندها 0 نظر

کمک به همدیگر در کارهای خیر و پرهیزگاری 

14 views 0 پسندها 0 نظر

 زیانکاران

15 views 0 پسندها 0 نظر

اندازه انفاق 

20 views 0 پسندها 0 نظر

پله‌های دانش 

18 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

یکدیگر را مسخر نکنید،شاید دیگری از شما بهتر باشد. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و ششم قرآن کریم .

31 views 1 پسندها 0 نظر

روز جهانی قدس

18 views 0 پسندها 0 نظر

ایمان به غیر از خدا

23 views 0 پسندها 0 نظر

ایمان به خدا

19 views 0 پسندها 0 نظر

 یقین در راه حق 

22 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

هر کس خوبی کند، به سود اوست و هر کس بدی کند، به زیان خود اوست. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و چهارم قرآن کریم 

24 views 0 پسندها 0 نظر

✅ضرورت وجود آزادی بیان برای رشد افکار.

✅اساسا آزادی برای هدایت افکار است.

✅ جزء بیست و سوم 

24 views 0 پسندها 0 نظر

عیب جویی

21 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

اگر خدا بخواهد به کسی رحمت و نعمتی بدهد و یا ندهد، هیچ کس نمی‌تواند جلودارش شود. 

23 views 0 پسندها 0 نظر

فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْديهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقيماً ؛

24 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا