تب‌های اولیه

تصویر amir

amir

زشتترین خیانت فاش کردن رازهاست

صفحه اختصاصی

1 دنبال کنندگان, 606 پیوستها

آفریدگار خداوند

3 views 0 پسندها 0 نظر

ضامن روزی

3 views 0 پسندها 0 نظر

اثر انجام کار نیک

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : به دنبال گناه،‌ کار نیک انجام بده تا آن را محو کند.

2 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های روزی

امام علی علیه السلام فرمودند : گنج‏ هاى روزى، در گشاده ‏رويى است.

منبع: كافی: 8:23.

2 views 0 پسندها 0 نظر

اثر بیماری

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بیماری، گناهان را نابود می کند.

2 views 0 پسندها 0 نظر

یقین به آخرت

امام علی علیه السلام فرمودند : هر کس به آخرت یقین داشته باشد به دنیا حرص نمی ورزد.

5 views 0 پسندها 0 نظر

همنشینی با دانشمندان

4 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از دوستی غیر خدا

3 views 0 پسندها 0 نظر

نگاه به نامحرم

5 views 0 پسندها 0 نظر

نجات از بلا

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : وقتی مشکلات و بلاها نازل می شوند، اهل مسجد نجات می یابند.

3 views 0 پسندها 0 نظر

ناامیدی

امام علی علیه السلام: کُلُّ قانِط، آیِس؛  امام علی علیه السلام فرمودند : هر ناامیدی ناکام است.

3 views 0 پسندها 0 نظر

تواضع در مقابل ثروتمند

3 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگترین گرفتاری

امام علی علیه السلام فرمودند : بزرگترین گرفتاری، قطع امید است.

3 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین مردم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بهترین مردم کسی است که برای مردم، مفید و یاری رسان باشد.

2 views 0 پسندها 0 نظر

روشنایی دل

امام على عليه السلام فرمودند : روشنايى دل از حلال ‏خورى است.

منبع: المواعظ العدديّة : ص 58.

4 views 0 پسندها 0 نظر

لغزش عالم

امام علی علیه السلام فرمودند : لغزش عالم مانند شكسته شدن كشتى است كه سرنشينان خود را غرق مى‌كند و خودش هم غرق مى‌شود.

4 views 0 پسندها 0 نظر

غیبت

5 views 0 پسندها 0 نظر

اخلاص

امام على عليه السلام : في الإخْلاصِ يَكونُ الخَلاصُ؛ امام علی علیه السلام فرمودند : رهايى و نجات در اخلاص است.

4 views 0 پسندها 0 نظر

بخشندگی و خوش خویی

6 views 0 پسندها 0 نظر

نگاه کردن به شخص بخیل

4 views 0 پسندها 0 نظر

حفاظت از دوست

3 views 0 پسندها 0 نظر

آفت عالمان

4 views 0 پسندها 0 نظر

با موفق ترین کارها

امام على عليه السلام فرمودند : موفّق ترين كارها، كارى است كه با رازدارىِ كامل انجام شود.

4 views 0 پسندها 0 نظر

کار نیک

4 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های بهشت

امام على عليه السلام فرمودند :

4 views 0 پسندها 0 نظر

علم

4 views 0 پسندها 0 نظر

زیبایی احسان

 

4 views 0 پسندها 0 نظر

نشانه خردمند

امیرالمؤمنین عليه السلام: عُنوانُ العَقلِ مُداراةُ النّاسِ؛ نشانه خردمندى، مدارا كردن با مردم است.

6 views 0 پسندها 0 نظر

خودبینی

4 views 0 پسندها 0 نظر

اثر شدت خشم

4 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا