تب‌های اولیه

تصویر amir

amir

زشتترین خیانت فاش کردن رازهاست

آلبوم احکام

0 دنبال کنندگان, 29 ویژه ها
ویژه کندیدگاه
احکام حدترخص و مسافت شرعی
فرق حدترخص و مسافت شرعی....
123 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام مصرف وام در غیر مورد قرارداد
مصرف وام در غیر مورد قرارداد                             سؤال: اگر از بانک وام تعمیر خانه یا وام خرید کالا دریافت کنیم و آن را صرف مورد دیگری کنیم، اشکال دارد؟ جواب:
193 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام آریش زن
حکم صورت آرایش شده چیست؟ ✅ پاسخ:  زن باید صورت آرایش شده یا دارای گریم آرایشی را از نامحرم بپوشاند. توجه: 1⃣ آرایش زن به قصد نشان دادن به نامحرم حرام است.
488 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام پوشیدن لباس تنگ در نماز
حکم پوشیدن لباس تنگ در نماز ✅ پاسخ: پوشیدن لباس تنگ در نماز موجب بطلان نماز نیست، اما مکروه است. و مکروه است به این معنی ست، که ثواب نماز را کم می کند.
239 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام وضوع با آب معدنی نذری
وضو گرفتن با آب معدنی نذری سوال:  آیا وضو گرفتن با آب معدنی که برای زوار اربعین نذر شده و مشخص نشده که برای خوردن است یا کار مشخص دیگر، و نذر عام زوّار می باشد، اشکال دارد؟
232 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام شرکت زنان در دسته های عزاداری
شرکت زنان در دسته‌های عزاداری... منبع: نظر آیت الله خامنه‌ای 
159 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام عقد اخوت و برادری
احکام عقد اخوت و برادری
560 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام پوشیدن لباس تنگ در نماز
حکم پوشیدن لباس تنگ در نماز پاسخ:  پوشیدن لباس تنگ در نماز موجب بطلان نماز نیست، اما مکروه است. و مکروه است به این معنی است، که ثواب نماز را کم می کند.
256 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام نحوه مسح سر با موهای بلند
نحوه مسح سر با موهای بلند... منبع: نظر همه مراجع، توضیح مسائل ، مراجع، جلد 1، صفحه 151، م251.
441 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام عدم همکاری با پدر در نصب ماهواره
عدم همکاری با پدر در نصب ماهواره... منبع: نظر آیت الله خامنه ای .
346 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام چند بار شستن اعضای وضوع
احکام چند بار شستن اعضای وضوع اعضای وضو چند بار باید شسته شوند؟  همه مراجع بار اول را واجب و سوم را حرام می‌دانند و بار دوم اختلافی است:
488 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام ویژگی های لباس نمازگزار
ویژگی های لباس نمازگزار..... نظر همه مراجع
811 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
شرایطهای مختلف فطریه
فطریه و زکات فطره 
277 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام غرغره کردن آب برای روزه دار
غرغره کردن آب برای روزه‌دار‌...  نظر همه مراجع 
352 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام مضمضه کردن آب برای روزه دار
مضمضه کردن آب برای روزه‌دار‌...  نظر همه مراجع 
229 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام حد ترخص
 حد ترخص...... نظر ۱۳ تن از مراجع 
220 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام مسافت شرعی
 مسافت شرعی... نظر ۱۳ تن از مراجع اصلاحیه: نظر جدید رهبری: ۴۱ کیلومتر
231 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام استفاده از میوه باغ دیگران
 استفاده از میوه های باغ دیگران... نظر آیت الله خامنه ای
230 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام گفتن و عجل فرجهم در تشهد
احکام گفتن «وعجّل فرجهم» در صلوات تشهد ......
369 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام فرو بردن آب دهان برای روزه دار
احکام فرو بردن آب دهان برای روزه دار... نظر همه مراجع 
274 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام استفاده روزه دار از مسواک و خلال
احکام استفاده روزه دار از مسواک، خلال و...  نظر همه مراجع
262 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام کشیدن و ترمیم دندان برای روزه دار
احکام کشیدن و ترمیم دندان برای روزه دار...... نظر همه مراجع
568 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام دروغ شوخی
حکم دروغ شوخی [1] سؤال: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟
512 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام جلوگیری از عادت ماهیانه
احکام جلوگیری از عادت ماهیانه سوال:  آیا زن می تواند برای روزه گرفتن تمام ایام ماه رمضان، از قرص یا آمپول جلوگیری استفاده کند تا عادت نشود؟
237 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام نیت روزه ماه رمضان
احکام نیت روزه ماه رمضان سوال:  چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟
734 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام مسابقه برنده باش
احکام مسابقه برنده باش
444 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام خرج کردن عیدی بچه
خرج کردن عیدی بچه ها... نظر آیت الله خامنه ای
199 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
تزریق سرم برای روزه دار
تزریق سرم برای روزه دار... نظر 14 تن از مراجع
916 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام کسب درآمد حرام
احکام، کسب درآمد حرام سؤال :  تکلیف زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد چیست؟ آیا باید طلاق بگیرد؟
338 views 0 پسندها 0 نظر
بالا