مصرف وام در غیر مورد قرارداد
                           

29 views 0 پسندها 0 نظر

حکم صورت آرایش شده چیست؟

✅ پاسخ:  زن باید صورت آرایش شده یا دارای گریم آرایشی را از نامحرم بپوشاند.

توجه: 1⃣ آرایش زن به قصد نشان دادن به نامحرم حرام است.

69 views 0 پسندها 0 نظر

حکم پوشیدن لباس تنگ در نماز

43 views 0 پسندها 0 نظر

وضو گرفتن با آب معدنی نذری

31 views 0 پسندها 0 نظر

حکم قمه زنی در عزای سیدالشهدا علیه السلام

112 views 0 پسندها 0 نظر

شرکت زنان در دسته‌های عزاداری...

منبع: نظر آیت الله خامنه‌ای 

32 views 0 پسندها 0 نظر

احکام عقد اخوت و برادری

175 views 0 پسندها 0 نظر

حکم پوشیدن لباس تنگ در نماز

60 views 0 پسندها 0 نظر

نحوه مسح سر با موهای بلند...

منبع: نظر همه مراجع، توضیح مسائل ، مراجع، جلد 1، صفحه 151، م251.

123 views 0 پسندها 0 نظر

غیبت

191 views 0 پسندها 0 نظر

عدم همکاری با پدر در نصب ماهواره...

منبع: نظر آیت الله خامنه ای .

106 views 0 پسندها 0 نظر

احکام چند بار شستن اعضای وضوع

80 views 0 پسندها 0 نظر

ویژگی های لباس نمازگزار.....

نظر همه مراجع

169 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از سوگند خوردن در معاملات

89 views 0 پسندها 0 نظر

چقدر زکات فطره پرداخت کنیم + نظرات ۱۰ مرجع معظم تقلید

76 views 0 پسندها 0 نظر

آیت الله العظمی بهجت(ره): در عصر غیبت، شرکت در نماز عید فطر به امامت ولی فقیه واجب است .

90 views 0 پسندها 0 نظر

فطریه و زکات فطره 

87 views 0 پسندها 0 نظر

غرغره کردن آب برای روزه‌دار‌... 

نظر همه مراجع 

78 views 0 پسندها 0 نظر

مضمضه کردن آب برای روزه‌دار‌...

 نظر همه مراجع 

54 views 0 پسندها 0 نظر

 حد ترخص......

نظر ۱۳ تن از مراجع 

83 views 0 پسندها 0 نظر

 مسافت شرعی...

نظر ۱۳ تن از مراجع

اصلاحیه: نظر جدید رهبری: ۴۱ کیلومتر

72 views 0 پسندها 0 نظر

حکم افطار نمودن روزه با کار یا فعل حرام بصورت عمدی

80 views 0 پسندها 0 نظر

 استفاده از میوه های باغ دیگران...

نظر آیت الله خامنه ای

74 views 0 پسندها 0 نظر

احکام گفتن «وعجّل فرجهم» در صلوات تشهد ......

80 views 0 پسندها 0 نظر

سلام دادن به امام حسین در نماز

78 views 0 پسندها 0 نظر

احکام فرو بردن آب دهان برای روزه دار...

نظر همه مراجع 

90 views 0 پسندها 0 نظر

احکام استفاده روزه دار از مسواک، خلال و... 

نظر همه مراجع

81 views 0 پسندها 0 نظر

احکام کشیدن و ترمیم دندان برای روزه دار......

نظر همه مراجع

213 views 0 پسندها 0 نظر

حکم دروغ شوخی

[1] سؤال: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟

182 views 0 پسندها 0 نظر

احکام جلوگیری از عادت ماهیانه

99 views 1 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا