بیانات رهبری در مورد افتادن سرنوشت جامعه اسلامی به دست سران نالایق و پست

53 views 0 پسندها 0 نظر

برداشتی از بیانات مقام معظم رهبری درباره فرصت های جوانی

86 views 0 پسندها 0 نظر

انتظار

أَیْنَ هادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْکِ وَ النِّفاقِ؟ 

کجاست ویران کننده ی بناهای شرک و نفاق؟

145 views 1 پسندها 0 نظر

زندگی آرام

انتخاب آگاهانه اطلاعات + استفاده آگاهانه از رسانه

108 views 3 پسندها 0 نظر

قبل از قضاوت زاویه دیدتان را عوض کنید...

444 views 3 پسندها 0 نظر

شنیدن کی بود مانند دیدن

باطل آن است که بگوییم شنیدم

حق آن است که بگوییم دیدم

1097 views 2 پسندها 0 نظر

تا فرصت باقی است

پدر و مادر خود را دریابید

فردا دیر است..

495 views 3 پسندها 0 نظر

تکلیف خودمان را روشن کنیم

در قبال رسانه یا فضای مجازی

اسیریم یا سوار؟!

159 views 3 پسندها 0 نظر

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه...

366 views 4 پسندها 0 نظر

به فردا امیدوار باشید

در امروز زندگی کنید

از دیروز درس بگیرید

103 views 2 پسندها 0 نظر

چنین مباد که در بهار، طبیعت بی جان جامه نو بپوشد...

108 views 2 پسندها 0 نظر

در ساحل زیبای گناه قدم نزن...

740 views 2 پسندها 0 نظر

همیشه خدا را برای داشته هایم شکر می کنم...

303 views 2 پسندها 0 نظر

اگر خانواده خوشبخت می خواهید...

705 views 1 پسندها 0 نظر

فراموش نکنیم که؛

زندگی هیچ ریموتی نداره

واسه عوض کردنش باید از جامون بلند بشیم...

144 views 3 پسندها 0 نظر

هزینه یک لبحند خیلی کمتر از هزینه برق است، ولی بیشتر از آن روشنی می بخشد...

177 views 2 پسندها 0 نظر

چشم ها دام های شیطانند...

312 views 3 پسندها 0 نظر

آسمان ابری

244 views 0 پسندها 0 نظر
بالا