نیت صالح

20 views 0 پسندها 0 نظر

اسراف

12 views 0 پسندها 0 نظر

بدی و زشتی

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودند : هیچ بدی و زشتی، بدتر از دروغگویی نیست.

16 views 0 پسندها 0 نظر

قسم دروغ

30 views 0 پسندها 0 نظر

صله رحم

امام علی علیه السلام فرمودند :
صله رحم محبت را افزایش می دهد.

منبع: غرر،ص۴۶.

15 views 0 پسندها 0 نظر

دل بستن به دنیا

12 views 0 پسندها 0 نظر

بهره بردن از دنیا

17 views 0 پسندها 0 نظر

اساس مردانگی

16 views 0 پسندها 0 نظر

دعا

15 views 0 پسندها 0 نظر

ریشه سالم ماندن از لغزشها

15 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب خدمت به خانواده

19 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب انجام کارهای خوب

21 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین اخلاق جوانمرد

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بهترین اخلاق جوانمرد ، تغافل و چشم پوشی از اشتباهات دیگران است.

16 views 0 پسندها 0 نظر

چشم شهوت بین

امیرالمومنین امام علی عليه السلام فرمودند : چشم شهوت بین ، از دیدن عاقبت کار ، کور می شود.

9 views 0 پسندها 0 نظر

علم

22 views 0 پسندها 0 نظر

زیانکار

20 views 0 پسندها 0 نظر

ظرف دانش

13 views 0 پسندها 0 نظر

مجادله

امام على عليه السلام: المِراءُ بَذرُ الشَّرِّ؛ امام علی علیه السلام فرمودند :  مجادله، بذرِ شرّ است.

16 views 0 پسندها 0 نظر

بی نظمی در کار

امام علی علیه السلام فرمودند : کسی که به کارهای مختلف بپردازد، نقشه هایش به جایی نمی رسد.

منبع: نهج البلاغه،حکمت 403.

20 views 0 پسندها 0 نظر

برترین خوبی

امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : برترین خوبی، نیکی به پدر و مادر است.

12 views 0 پسندها 0 نظر

گذشت و بخشش

40 views 0 پسندها 0 نظر

پاداش رعایت حق بندگی

22 views 0 پسندها 0 نظر

بدگمانی

16 views 0 پسندها 0 نظر

گواراترین زندگی

 امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : گواراترین زندگی را کسی دارد که از آنچه خدا قسمت او کرده خشنود باشد.

22 views 0 پسندها 0 نظر

صلوات

18 views 0 پسندها 0 نظر

خدمت به خانواده

19 views 0 پسندها 0 نظر

سنگینی و سبکی عقل

71 views 0 پسندها 0 نظر

فاصله میان دو عمل

15 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت صداقت و خیانت در امانت

36 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین نیکی

24 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا