ناامیدی

امام علی علیه السلام: کُلُّ قانِط، آیِس؛  امام علی علیه السلام فرمودند : هر ناامیدی ناکام است.

3 views 0 پسندها 0 نظر

تواضع در مقابل ثروتمند

2 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگترین گرفتاری

امام علی علیه السلام فرمودند : بزرگترین گرفتاری، قطع امید است.

3 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین مردم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بهترین مردم کسی است که برای مردم، مفید و یاری رسان باشد.

2 views 0 پسندها 0 نظر

روشنایی دل

امام على عليه السلام فرمودند : روشنايى دل از حلال ‏خورى است.

منبع: المواعظ العدديّة : ص 58.

4 views 0 پسندها 0 نظر

لغزش عالم

امام علی علیه السلام فرمودند : لغزش عالم مانند شكسته شدن كشتى است كه سرنشينان خود را غرق مى‌كند و خودش هم غرق مى‌شود.

4 views 0 پسندها 0 نظر

غیبت

4 views 0 پسندها 0 نظر

اخلاص

امام على عليه السلام : في الإخْلاصِ يَكونُ الخَلاصُ؛ امام علی علیه السلام فرمودند : رهايى و نجات در اخلاص است.

4 views 0 پسندها 0 نظر

بخشندگی و خوش خویی

3 views 0 پسندها 0 نظر

نگاه کردن به شخص بخیل

3 views 0 پسندها 0 نظر

حفاظت از دوست

3 views 0 پسندها 0 نظر

آفت عالمان

4 views 0 پسندها 0 نظر

با موفق ترین کارها

امام على عليه السلام فرمودند : موفّق ترين كارها، كارى است كه با رازدارىِ كامل انجام شود.

4 views 0 پسندها 0 نظر

کار نیک

4 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های بهشت

امام على عليه السلام فرمودند :

3 views 0 پسندها 0 نظر

علم

4 views 0 پسندها 0 نظر

زیبایی احسان

 

3 views 0 پسندها 0 نظر

نشانه خردمند

امیرالمؤمنین عليه السلام: عُنوانُ العَقلِ مُداراةُ النّاسِ؛ نشانه خردمندى، مدارا كردن با مردم است.

4 views 0 پسندها 0 نظر

خودبینی

3 views 0 پسندها 0 نظر

اثر شدت خشم

4 views 0 پسندها 0 نظر

برترین بخشندگی

5 views 0 پسندها 0 نظر

نجات و رستگاری

7 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت تصمیم بد

10 views 0 پسندها 0 نظر

بدی به خانواده

4 views 0 پسندها 0 نظر

ناسیرابی

امام على عليه السلام فرمودند : ناسيرابىِ مال سخت تر از ناسيرابىِ آب است.

منبع: المواعظ العدديّة، صفحه 59.

6 views 0 پسندها 0 نظر

حدیث سرزنش

13 views 0 پسندها 0 نظر

فروتنی و تکبر

6 views 0 پسندها 0 نظر

فواید زیتون

6 views 0 پسندها 0 نظر

رعایت حقوق همسایه

5 views 0 پسندها 0 نظر

دوست و دوشمن

11 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا