خواندن نماز با عطر

امام صادق علیه السلام فرمودند : ‌ يک نماز با بوى خوش (عطر) بهتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است.

12 views 0 پسندها 0 نظر

جلوگیری از شهوت

14 views 0 پسندها 0 نظر

کمک به فقیر

12 views 0 پسندها 0 نظر

تلاش برای آخرت

امام علی علیه السلام فرمودند : کسی که همتش آخرت باشد، به آرزویش می‌رسد.

9 views 0 پسندها 0 نظر

 کاری که گناه را دو برابر می کند

13 views 0 پسندها 0 نظر

پشیمانی در ندامتگاه قیامت

12 views 0 پسندها 0 نظر

مکتوب کردن وام یا داد و ستد

16 views 0 پسندها 0 نظر

تازه های حکمت

15 views 0 پسندها 0 نظر

دنیا

16 views 0 پسندها 0 نظر

اعمال باقی

17 views 0 پسندها 0 نظر

کشاورزی

22 views 0 پسندها 0 نظر

نیکی به دیگران

22 views 0 پسندها 0 نظر

آزمایش انسان با دوست خویش

20 views 0 پسندها 0 نظر

عاقل نیاز به ادب

امام على عليه السلام فرمودند : نياز عاقلان به ادب، همانند نياز كشتزاربه باران است.

13 views 0 پسندها 0 نظر

‌همنشین خوب و بد

13 views 0 پسندها 0 نظر

اندیشه

امام على عليه السلام فرمودند : با انديشه ، زواياى پنهان كارها آشكار گردد.

منبع: غرر الحكم : حدیث 4322.

10 views 0 پسندها 0 نظر

ایران را باید دید

دریاچه کیو خرم آباد چشمه ای جوشان در قلب شهر 

21 views 0 پسندها 0 نظر

طلب حاجت از خدا

19 views 0 پسندها 0 نظر

تشبیه ایمان به لباس

16 views 0 پسندها 0 نظر

ایران را باید دید

دریاچه سیاهرود روستای لزور واقع در فیروزکوه استان تهران 

26 views 0 پسندها 0 نظر

زیاده روی در مدح و سرزنش

24 views 0 پسندها 0 نظر

اخلاص در عمل

13 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب روزه در روز دحوالارض

30 views 0 پسندها 0 نظر

احترام به بزرگترها

20 views 0 پسندها 0 نظر

نخستین روز رحمت آسمان به زمین

26 views 0 پسندها 0 نظر

پی بردن به حکمت آفرینش خدا

19 views 0 پسندها 0 نظر

کشته شدن انسان در راه خدا

25 views 0 پسندها 0 نظر

غلبه بر نفس

17 views 0 پسندها 0 نظر

ایران را باید دید

18 views 0 پسندها 0 نظر

رفتار عادلانه بین فرزاندان

22 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا