ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است.
24 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد.
167 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود، و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.
17 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب راه مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست.
25 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار، که قرن ها پیش در روزگار به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.
22 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
مقام معظم رهبری: کتاب خوانی یک واجب دینی است.
16 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب را نخوانید که بخوانید، کتاب را بخوانید که بیدار شوید.
18 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
۲۴ آبان روز کتابخوانی گرامی باد.
53 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
مقام معظم رهبری: امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یه وظیفه ملی که یک وظیفه دینی است. از همه بیشتر، جوانان و نوجوانان، باید احساس وظیفه کنند.
31 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
روز جهانی کتاب مبارک.
21 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
امام علی علیه‌السلام: کتابها، بوستانهای دانشمندانند. منابع: غررالحکم، حدیث ۹۹۱.
39 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کسانی که امروز به کتاب روی می آوردند، در آینده دیگران به آنها روی خواهند آورد.
27 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب مثل اقیانوسی بی کرانی است که ناشناخته های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای آن می سپارد و با انبانی پر باز می گردد.
29 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد.
161 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری
کتاب ها دروازه هایی بسوی دنیاهای مسحور کننده هستند.
26 views 0 پسندها 19 repins 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
مقام معظم رهبری: امروز در کشور های اسلامی علیه دیکتاتوری های وابسته قیام شده است، برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی و دیکتاتوری بین المللی.
28 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
سفارت آمریکا سقوط کرد.
27 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
۱۳ آبان روز دانش آموز گرامی باد.
33 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
مقام معظم رهبری: مبارزه ی با استکبار تعطیل پذیر نیست، و آمریکا اتم مصادیق استکبار است.
30 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
کشتار دانش‌آموزان.
28 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
۱۳ آبان و روز دانش آموز بر همگان مبارک باد.
37 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
امام خمینی (ره): همه گرفتاری مسلمین از آمریکاست هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.
35 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
مقام معظم رهبری: ۱۳ آبان فروریختن همینه ی سلطه ی آمریکائی و استکبار آمریکائی در ایران و در جهان بود.
28 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
تسخیر لانه جاسوسی.
33 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
روز دانش آموز به همه ی دانش آموزان مبارک باد.
45 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
امام خمینی (ره): ما شعار مرگ بر آمریگا را در عمل جوانان پور شور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریگا تماشا کرده ایم.
33 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد.
51 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
روز دانش آموز مبارک.
63 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه.
33 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
۱۳ ابان
مقام معظم رهبری: ۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است.
42 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا