دزدترین مردم

23 views 0 پسندها 0 نظر

بدترین گناه

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بدترین گناهان آن است که صاحبش، آن را کوچک بشمرد.

23 views 0 پسندها 0 نظر

مومن خودکشی نمی کند!

24 views 0 پسندها 0 نظر

موفق ترین کارها

امام على عليه السلام فرمودند : موفّق ترين كارها، كارى است كه با رازدارىِ كامل انجام شود.

24 views 0 پسندها 0 نظر

اتحاد و برادری با یکدیگر

24 views 0 پسندها 0 نظر

تابعیت از عقل یا اکثریت

25 views 0 پسندها 0 نظر

انسان بزرگوار و فرومایه

30 views 0 پسندها 0 نظر

زشت ترین ستم

24 views 0 پسندها 0 نظر

استغفار از گناه

21 views 0 پسندها 0 نظر

عیب تراشی

27 views 0 پسندها 0 نظر

ادب نیکو

24 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت گریه بر امام حسین

44 views 0 پسندها 0 نظر

نوشیدن شراب

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس شراب بنوشد،نور ایمان‌ از قلبش خارج می شود.

31 views 0 پسندها 0 نظر

استقامت در برابر سختی

24 views 0 پسندها 0 نظر

تحمل در سختی

امام صادق علیه السلام فرمودند : هر یک از شيعيان ما كه گرفتار شود و شکیبایی ورزد، اجر هزار شهید دارد. ‌

19 views 0 پسندها 0 نظر

شرایط استجابت دعا

31 views 0 پسندها 0 نظر

مشورت

22 views 0 پسندها 0 نظر

اطمینان به آفرینش خدا

26 views 0 پسندها 0 نظر

کم حرف گویی

40 views 0 پسندها 0 نظر

پنهان نبودن از دید خداوند

امام جواد علیه السلام فرمودند : بدان كه از ديد خداوند پنهان نيستى، پس بنگر چگونه اى...

21 views 0 پسندها 0 نظر

نیکی و بدی

26 views 0 پسندها 0 نظر

شکر کامل

18 views 0 پسندها 0 نظر

گران فروشی

16 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از انحصار طلبی

14 views 0 پسندها 0 نظر

نعمت فراموشی

39 views 0 پسندها 0 نظر

اعتماد به خداوند

15 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های بهشت

15 views 0 پسندها 0 نظر

مسامحه نکردن با نامحرم

خیلیا هم، همین فکر شما رو می کردند!

فکر می کردند این یک ارتباطِ خواهر برادرانه است!

19 views 0 پسندها 0 نظر

شرط قبولی توبه

15 views 0 پسندها 0 نظر

سالروز شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم   

21 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا