بازی با آبروی مردم

15 views 0 پسندها 0 نظر

ضمانت بهشت

14 views 0 پسندها 0 نظر

عاجزترین مردم

حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

11 views 0 پسندها 0 نظر

فقیه به تمام معنا

15 views 0 پسندها 0 نظر

انفاق از مال

9 views 0 پسندها 0 نظر

غفلت از یاد خدا

17 views 0 پسندها 0 نظر

صبور با استقامت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : خوشا به حال آنان که در زمان غیبت صبور و با استقامت اند.

16 views 0 پسندها 0 نظر

تصمیم قطعی

امام على عليه السلام فرمودند : فكر كن، تا دور انديش شوى و چون همه جوانب كار برايت روشن شد، آن گاه تصميم قطعى بگير.

12 views 0 پسندها 0 نظر

نخستین رحمت نازل بر روی زمین

21 views 0 پسندها 0 نظر

مصرف وام در غیر مورد قرارداد
                           

22 views 0 پسندها 0 نظر

نماز

26 views 0 پسندها 0 نظر

#دروغ آن قدر زشته که هرگز نباید به زبان بیاید ولو به

16 views 1 پسندها 0 نظر

آفریدگار خداوند

22 views 0 پسندها 0 نظر

ضامن روزی

18 views 0 پسندها 0 نظر

اثر انجام کار نیک

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : به دنبال گناه،‌ کار نیک انجام بده تا آن را محو کند.

30 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های روزی

امام علی علیه السلام فرمودند : گنج‏ هاى روزى، در گشاده ‏رويى است.

منبع: كافی: 8:23.

19 views 0 پسندها 0 نظر

اثر بیماری

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بیماری، گناهان را نابود می کند.

20 views 0 پسندها 0 نظر

یقین به آخرت

امام علی علیه السلام فرمودند : هر کس به آخرت یقین داشته باشد به دنیا حرص نمی ورزد.

31 views 0 پسندها 0 نظر

همنشینی با دانشمندان

34 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از دوستی غیر خدا

24 views 0 پسندها 0 نظر

نگاه به نامحرم

21 views 0 پسندها 0 نظر

نجات از بلا

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : وقتی مشکلات و بلاها نازل می شوند، اهل مسجد نجات می یابند.

15 views 0 پسندها 0 نظر

ناامیدی

امام علی علیه السلام: کُلُّ قانِط، آیِس؛  امام علی علیه السلام فرمودند : هر ناامیدی ناکام است.

13 views 0 پسندها 0 نظر

تواضع در مقابل ثروتمند

13 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگترین گرفتاری

امام علی علیه السلام فرمودند : بزرگترین گرفتاری، قطع امید است.

13 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین مردم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بهترین مردم کسی است که برای مردم، مفید و یاری رسان باشد.

15 views 0 پسندها 0 نظر

روشنایی دل

امام على عليه السلام فرمودند : روشنايى دل از حلال ‏خورى است.

منبع: المواعظ العدديّة : ص 58.

21 views 0 پسندها 0 نظر

لغزش عالم

امام علی علیه السلام فرمودند : لغزش عالم مانند شكسته شدن كشتى است كه سرنشينان خود را غرق مى‌كند و خودش هم غرق مى‌شود.

23 views 0 پسندها 0 نظر

غیبت

14 views 0 پسندها 0 نظر

اخلاص

امام على عليه السلام : في الإخْلاصِ يَكونُ الخَلاصُ؛ امام علی علیه السلام فرمودند : رهايى و نجات در اخلاص است.

21 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا