دعا کردن

18 views 0 پسندها 0 نظر

امانتداری

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند  : به کسی که تو را امین حساب کرده خیانت مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد...

19 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین خانه مسلمانان

14 views 0 پسندها 0 نظر

داریی های دنیا پرستان

14 views 1 پسندها 0 نظر

سخت ترین گناهان

امیرالمؤمنین امام علی عليه السلام فرمودند : سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

9 views 1 پسندها 0 نظر

روزها

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند :روزها ، دفتر عمرهای شماست ؛ آنها را با نیکوترین کردارهایتان جاوید سازید.

9 views 0 پسندها 0 نظر

نیکی به پدر و مادر

6 views 0 پسندها 0 نظر

شنونده غیبت

9 views 1 پسندها 0 نظر

شتاب در انجام کار خوب

14 views 0 پسندها 0 نظر

عبرت از گذشته دنیا

21 views 0 پسندها 0 نظر

اهمیت صدقه

13 views 0 پسندها 0 نظر

اعتماد به خائن

25 views 1 پسندها 0 نظر

بخیل

16 views 0 پسندها 0 نظر

اهمیت حکمت

19 views 0 پسندها 0 نظر

زیور احسان

11 views 0 پسندها 0 نظر

اهمیت صلوات

امام حسن علیه السلام فرمودند : قلب زنگار می گیرد و با صلوات این زنگار کنار می رود و دل صیقلی می شود.

14 views 0 پسندها 0 نظر

اعمال قبل از دعا

17 views 0 پسندها 0 نظر

شرایط بریدن از دوست

31 views 0 پسندها 0 نظر

برکات سجده بر خدا

16 views 0 پسندها 0 نظر

ویژگیهای دوستان خدا

8 views 0 پسندها 0 نظر

شناخت واقعی خداوند

20 views 0 پسندها 0 نظر

مراقب دل

20 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از گمان

18 views 0 پسندها 0 نظر

شکیبایی در سختی

14 views 0 پسندها 0 نظر

در پی روزی بودن

امام علی علیه السلام فرمودند :  در طلــب روزی باشید، زیرا روزی برای جوینده اش ضمـــانت شده.

منبع: الارشــاد، ج۱، ص۳۰۳.

24 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب درود بر پیامبر

27 views 0 پسندها 0 نظر

شیعه واقعی

امام حسین علیه السلام فرمودند :‌ شیعه ما کسی است که دلش از هر گونه خیانت و نیرنگ و مکری پاک باشد.

26 views 0 پسندها 0 نظر

زمستان

26 views 0 پسندها 0 نظر

استغفار

18 views 0 پسندها 0 نظر

دیدار همدیگر

17 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا