بیانات رهبری در مورد افتادن سرنوشت جامعه اسلامی به دست سران نالایق و پست

205 views 0 پسندها 0 نظر

برداشتی از بیانات مقام معظم رهبری درباره فرصت های جوانی

229 views 0 پسندها 0 نظر

انتظار

أَیْنَ هادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْکِ وَ النِّفاقِ؟ 

کجاست ویران کننده ی بناهای شرک و نفاق؟

305 views 1 پسندها 0 نظر

زندگی آرام

انتخاب آگاهانه اطلاعات + استفاده آگاهانه از رسانه

196 views 3 پسندها 0 نظر

قبل از قضاوت زاویه دیدتان را عوض کنید...

608 views 3 پسندها 0 نظر

شنیدن کی بود مانند دیدن

باطل آن است که بگوییم شنیدم

حق آن است که بگوییم دیدم

1492 views 2 پسندها 0 نظر

تا فرصت باقی است

پدر و مادر خود را دریابید

فردا دیر است..

613 views 3 پسندها 0 نظر

تکلیف خودمان را روشن کنیم

در قبال رسانه یا فضای مجازی

اسیریم یا سوار؟!

238 views 3 پسندها 0 نظر

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه...

580 views 4 پسندها 0 نظر

به فردا امیدوار باشید

در امروز زندگی کنید

از دیروز درس بگیرید

179 views 2 پسندها 0 نظر

چنین مباد که در بهار، طبیعت بی جان جامه نو بپوشد...

161 views 2 پسندها 0 نظر

در ساحل زیبای گناه قدم نزن...

883 views 2 پسندها 0 نظر

همیشه خدا را برای داشته هایم شکر می کنم...

431 views 2 پسندها 0 نظر

اگر خانواده خوشبخت می خواهید...

797 views 1 پسندها 0 نظر

فراموش نکنیم که؛

زندگی هیچ ریموتی نداره

واسه عوض کردنش باید از جامون بلند بشیم...

205 views 3 پسندها 0 نظر

هزینه یک لبحند خیلی کمتر از هزینه برق است، ولی بیشتر از آن روشنی می بخشد...

344 views 2 پسندها 0 نظر

چشم ها دام های شیطانند...

496 views 3 پسندها 0 نظر

آسمان ابری

358 views 0 پسندها 0 نظر
بالا