ویژه کندیدگاه
سبک زندگی اسلامی
غرق در محبت کنید: دختر قرار است در آینده، کانون عاطفه در خانواده شود، اگر بی توجه بار بیاید، فردا در نقش مادری نمی تواند عاطفه خرج کند حتی در شوخی کردن یا صدا زدن ها هم مراقب روحیه شکننده دختران باشید
126 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام دروغ شوخی
حکم دروغ شوخی [1] سؤال: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟
1272 views 1 پسندها 0 نظر
بالا