ویژه کندیدگاه
سبک زندگی اسلامی
غرق در محبت کنید: دختر قرار است در آینده، کانون عاطفه در خانواده شود، اگر بی توجه بار بیاید، فردا در نقش مادری نمی تواند عاطفه خرج کند حتی در شوخی کردن یا صدا زدن ها هم مراقب روحیه شکننده دختران باشید
20 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام دروغ شوخی
حکم دروغ شوخی [1] سؤال: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟
930 views 1 پسندها 0 نظر
بالا