ویژه کندیدگاه
حدیث شکرگزاری نعمت
شکرگزاری نعمت امام حسین علیه السلام فرمودند : شکرگزاری تو بر نعمت پیشین، زمینه ساز نعمت آینده است. منبع:  نزهة الناظر، ص80 .
47 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
شکرگزاری از نعمت

امام هادی علیه السلام: شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.

187 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
شکرگزاری

امام حسین علیه السلام: شکرگزاری تو بر نعمت پیشین، زمینه ساز نعمت آینده است.( نزهة الناظر، صفحه 80 )

98 views 0 پسندها 0 نظر
بالا