ویژه کندیدگاه
احکام حدترخص و مسافت شرعی
فرق حدترخص و مسافت شرعی....
174 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
احکام مسافت شرعی
 مسافت شرعی... نظر ۱۳ تن از مراجع اصلاحیه: نظر جدید رهبری: ۴۱ کیلومتر
370 views 1 پسندها 0 نظر
بالا