اندیشیدن

4 views 0 پسندها 0 نظر

آزمایش بندگان

امام علی علیه السلام فرمودند : خداوند هیچ کس را به چیزی همانند مهلت دادن ، آزمایش نکرده است.

1 view 0 پسندها 0 نظر

غفلت از یاد خدا

4 views 0 پسندها 0 نظر

سِحر و جادوگری

3 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگواری

امام على عليه السلام فرمودند : بزرگوار كسى است كه آغازگر احسان باشد .

7 views 0 پسندها 0 نظر

کمک به یکدیگر

امیرالمومنین امام علی عليه السلام فرمودند : آن گونه كه ياري مي‏كني، ياري مي‏شوي...

5 views 0 پسندها 0 نظر

تقوا پیشه کردن

4 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین مردم

6 views 0 پسندها 0 نظر

دوستی با دنیا پرستان

6 views 0 پسندها 0 نظر

دارایی مسلمانان

5 views 0 پسندها 0 نظر

مستجاب نشدن دعا

7 views 0 پسندها 0 نظر

آداب معاشرت

8 views 0 پسندها 0 نظر

خردمند

9 views 0 پسندها 0 نظر

غرور و تکبر

7 views 0 پسندها 0 نظر

آثار ویران کننده تملق و چاپلوسی

7 views 0 پسندها 0 نظر

برقراری پیوند با دنیا

10 views 0 پسندها 0 نظر

زیاده روی و کوتاهی

7 views 0 پسندها 0 نظر

صداقت و راستگویی

13 views 0 پسندها 0 نظر

نصیحت در جمع

12 views 0 پسندها 0 نظر

عزت و اقتدار

9 views 0 پسندها 0 نظر

شیکبایی بر مصیبتها

امیرالمومنین امام علی علیه السلام : شکیبائى بر مصیبت‏ها و پوشاندن غم‌ها از گنج‌هاى نیکى‏ ها و خوبی‌ها است.

13 views 0 پسندها 0 نظر

صبر و شکیبایی در سختی ها

12 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از دوستی با احمق

12 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت همنشینی با نادان

12 views 0 پسندها 0 نظر

خردمندی

14 views 0 پسندها 0 نظر

کمک و یاری خواستن از قرآن

10 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگترین گرفتاری

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند  : بزرگترين گرفتاری، نا اميدى از رحمت خدا است. 

10 views 0 پسندها 0 نظر

بزرگترین گرفتاری

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند  : بزرگترين گرفتاری، نا اميدى از رحمت خدا است. 

10 views 0 پسندها 0 نظر

نصیحت پذیری

امام علی علیه السلام فرمودند : هر که نصیحت بپذیرد، از رسوایی سالم می مانَد. 

10 views 0 پسندها 0 نظر

سکوت در برابر احمق

10 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا