بهترین نیکی

‌امام حسن علیه السلام فرمودند : ‌ همانا بهترین نیکی ها، اخلاق نیکوست.

4 views 0 پسندها 0 نظر

فکر به گناه

امام علی علیه السلام فرمودند : ‌ آنکه در گناهی، بسیار اندیشه کند این کار او را به گناه می کشاند.

5 views 0 پسندها 0 نظر

علت دشمنی و کینه دوزی

5 views 0 پسندها 0 نظر

امام صادق علیه السلام فرمودند : دوستان وفادار داشته باش؛ چرا كه آنان، در روزگار آسودگى، ذخيره محسوب مى شوند و در روزگار گرفتارى، سپر بلا خواهند بود...

منبع: بحارالانوار ، ج ۷۸، ص۲۵۱ ‌.

3 views 0 پسندها 0 نظر

گذشت و عفو

3 views 0 پسندها 0 نظر

یاری کردن برادر دینی

6 views 0 پسندها 0 نظر

غفلت از یاد خدا

6 views 0 پسندها 0 نظر

 کنترل خشم

6 views 0 پسندها 0 نظر

صدای بلند و آهسته

4 views 0 پسندها 0 نظر

جایگاه امامت

8 views 0 پسندها 0 نظر

زیارت طوس

10 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین مردم

7 views 0 پسندها 0 نظر

دوستی با دنیا پرستان

7 views 0 پسندها 0 نظر

دارایی مسلمانان

7 views 0 پسندها 0 نظر

ستمگر و میانه رو

17 views 0 پسندها 0 نظر

فاش کردن راز

7 views 0 پسندها 0 نظر

غرور و تکبر

7 views 0 پسندها 0 نظر

آثار ویران کننده تملق و چاپلوسی

7 views 0 پسندها 0 نظر

برقراری پیوند با دنیا

10 views 0 پسندها 0 نظر

ارزش زیارت حضرت معصومه

9 views 0 پسندها 0 نظر

صداقت و راستگویی

14 views 0 پسندها 0 نظر

نصیحت در جمع

13 views 0 پسندها 0 نظر

صبر و شکیبایی در سختی ها

12 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از دوستی با احمق

12 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت همنشینی با نادان

12 views 0 پسندها 0 نظر

خردمندی

14 views 0 پسندها 0 نظر

پنج خصلت خوب و سودمند انسان

14 views 0 پسندها 0 نظر

گفتار و کردار

11 views 0 پسندها 0 نظر

حق و حقوق دوستی

13 views 0 پسندها 0 نظر

همراهی از برادر خویش

13 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا