تب‌های اولیه

تصویر amir

amir

زشتترین خیانت فاش کردن رازهاست

آلبوم احکام

0 دنبال کنندگان, 20 پیوستها

عدم همکاری با پدر در نصب ماهواره...

منبع: نظر آیت الله خامنه ای .

3 views 0 پسندها 0 نظر

احکام چند بار شستن اعضای وضوع

3 views 0 پسندها 0 نظر

ویژگی های لباس نمازگزار.....

نظر همه مراجع

6 views 0 پسندها 0 نظر

فطریه و زکات فطره 

9 views 0 پسندها 0 نظر

غرغره کردن آب برای روزه‌دار‌... 

نظر همه مراجع 

12 views 0 پسندها 0 نظر

مضمضه کردن آب برای روزه‌دار‌...

 نظر همه مراجع 

8 views 0 پسندها 0 نظر

 حد ترخص......

نظر ۱۳ تن از مراجع 

11 views 0 پسندها 0 نظر

 مسافت شرعی...

نظر ۱۳ تن از مراجع

اصلاحیه: نظر جدید رهبری: ۴۱ کیلومتر

8 views 0 پسندها 0 نظر

 استفاده از میوه های باغ دیگران...

نظر آیت الله خامنه ای

13 views 0 پسندها 0 نظر

احکام گفتن «وعجّل فرجهم» در صلوات تشهد ......

16 views 0 پسندها 0 نظر

احکام فرو بردن آب دهان برای روزه دار...

نظر همه مراجع 

18 views 0 پسندها 0 نظر

احکام استفاده روزه دار از مسواک، خلال و... 

نظر همه مراجع

22 views 0 پسندها 0 نظر

احکام کشیدن و ترمیم دندان برای روزه دار......

نظر همه مراجع

33 views 0 پسندها 0 نظر

حکم دروغ شوخی

[1] سؤال: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟

18 views 0 پسندها 0 نظر

احکام جلوگیری از عادت ماهیانه

36 views 1 پسندها 0 نظر

احکام نیت روزه ماه رمضان

سوال:  چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟

71 views 1 پسندها 0 نظر

احکام مسابقه برنده باش

68 views 1 پسندها 0 نظر

خرج کردن عیدی بچه ها...

نظر آیت الله خامنه ای

19 views 1 پسندها 0 نظر

تزریق سرم برای روزه دار...

نظر 14 تن از مراجع

68 views 2 پسندها 0 نظر

احکام، کسب درآمد حرام

سؤال :  تکلیف زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد چیست؟ آیا باید طلاق بگیرد؟

26 views 0 پسندها 0 نظر
بالا