پرهیز از سوگند خوردن در معاملات

20 views 0 پسندها 0 نظر

خرید محصولات اسرائیلی

43 views 0 پسندها 0 نظر

حدث اصغر حین غسل

سوال: اگر در حین غسل از انسان حدث اصغر (هر چیز که وضو را باطل می کند مانند بول، باد معده و ...) سر بزند، غسل او چه حکمی دارد؟

153 views 0 پسندها 0 نظر

فیلم برداری از مجالس زنانه 

44 views 1 پسندها 0 نظر

فروش به قیمت روز

سؤال: با در نظر گرفتن تورم فعلی، آیا فروشنده می‌­تواند اجناسی را که قبلا خریده است، با قیمت جدید بفروشد؟

41 views 0 پسندها 0 نظر

شکهای باطل کننده نماز

۱_ شک در شماره رکعت های نمازهای دو رکعتی مانند نماز صبح و نماز مسافر

۲_ شک در رکعت های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.

235 views 0 پسندها 0 نظر

تلفظ غلط در نماز

101 views 1 پسندها 0 نظر

حکم شرکت نکردن در نماز جمعه سوال: حکم شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی مبالاتی چیست؟

208 views 0 پسندها 0 نظر
بالا