ویژه کندیدگاه
حدیث ثواب مراقبت از بیمار
ثواب مراقبت از بیمار
27 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث امنیت و عافیت
امنیت و عافیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : امنیت و عافیت، دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم در آن‌ها مغبون اند.
19 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث برترین گنج
 برترین گنج امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند :  ستایش خداوند گران‌سنگ‌ترین چیز است و برترین گنجی است که ارزش ذخیره شدن دارد. منبع: نهجالبلاغه ، خطبه ۲.
13 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث برآوردن نیاز بیمار
برآوردن نیاز بیمار
21 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث زندگی
زندگی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرمودند : زندگی را برای خوردن مخواه بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.
14 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث آموختن قرآن
آموختن قرآن امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : قرآن را بیاموزید... و در آن بیاندیشید زیرا بهار دل‌هاست و از نورش شفا بجویید که شفای دل‌هاست.  
46 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث پرهیز از استفاده دارو
پرهیز از استفاده دارو امام کاظم علیه السلام فرمودند :
19 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث مرتکب به گناه تازه
مرتکب به گناه تازه امام رضا علیه السلام فرمودند :
18 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث بد اخلاقی
بد اخلاقی امام صادق عليه السلام: مَن ساءَ خُلقُهُ عَذّبَ نَفْسَهُ؛ امام صادق علیه السلام فرمودند : هر كه بد اخلاق باشد، خودش را عذاب دهد. منبع: الكافی جلد2 صفحه321.
16 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان مبارک باد...
36 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه مسلمانان تبریک و تهنیت باد....
35 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
تصویر متحرک ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان بر عموم مسلمین تبریک و تهنیت باد...
66 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
تصویر متحرک ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان بر عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...
37 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان بر عموم مسلمین مبارک باد...
52 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر عموم مسلمین مبارک باد...
43 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت حضرت مهدی علیه السلام بر منتظران و شیفگانش تبریک و تهنیت باد...
40 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
تصویر متحرک ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان تبریک و تهنیت باد...
77 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...
41 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان مبارک باد...
70 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
خجسته میلاد یگانه منجی عالم بشریت امام زمان ( ارواحُنا لَهُ الفِدا) و نیمه شعبان بر همه شیعیان مبارک باد...
104 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت آخرین منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان به شیعیان جهان تبریک و تهنیت باد....
52 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان مبارک باد...
65 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...
80 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...
59 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت حضرت مهدی علیه السلام مبارک باد...
81 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد...
59 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان مبارک باد...
73 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت باد...
51 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت باد....
68 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
تصویر متحرک ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
میلاد با سعادت حضرت مهدی علیه السلام و نیمه شعبان به همه مسلمین جهان مبارک باد...
48 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا