ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد....
41 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
فرار رسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد...
19 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد...
32 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان...
33 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان مبارک باد...
43 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
 حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد...
52 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد...
75 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر ماه مبارک رمضان
حلول مبارک رمضان مبارک باد...
73 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
61 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
سالروز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
34 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث مجادله
امام على عليه السلام: لا مَحَبّةَ مَع كَثرَةِ مِراءٍ: امام علی علیه السلام فرمودند : با وجود مجادله زياد، دوستى و محبّت جايى ندارد. منبع: غررالحكم حدیث 10532.
19 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث سخن نیک
امام باقر علیه السلام فرمودند : سخن نیک را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند. ‌منبع: تحف العقول، ص ۲۹۱ .
28 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث جهاد نفس
امیرالمومنین امام علی علیه السلام: لا جهاد کجهاد النفس: امام علی علیه السلام فرمودند: هیچ جهادی همچون جهاد با نفس نیست... منبع: غررالحکم، حدیث 9969.
38 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث ضرر شام نخوردن
امام صادق علیه السلام فرمودند : شام نخوردن پیری آورد.
24 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث خواب
خواب                                   امام رضا علیه السلام فرمودند : خواب [به موقع و به اندازه] به تن قدرت و نیرو می‌بخشد.
21 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث اخلاص
اخلاص  امیرالمومنین امام على عليه السلام : في الإخْلاصِ يَكونُ الخَلاصُ: امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : رهايى و نجات در اخلاص است
27 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث فرصت
فرصت  امام باقر علیه السلام فرمودند : چون فرصت دست دهد به سوی هدف خود بشتاب ، هیچ فرصتی مانند روزهای فراغت همراه با تندرستی نیست. منبع: میزان الحکمه ج ۹،ص۹۵.
22 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد....
92 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد....
18 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
199 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
52 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیحه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
45 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد....
49 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پوستر وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها
وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت و تعزیت باد...
67 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
پرهیز از شتاب
پرهیز از شتاب امیرالمومنین امام علی علیه السلام: ایّاک و العجل فانّه مقرون بالعثار: امام علی علیه السلام فرمودند :  از شتاب بپرهیز که شتاب با لغزش همراه است...
26 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث منت
منت امیرالمومنین امام علی علیه السلام : المنّ یفسد الصنیعة: امام علی علیه السلام فرمودند : منت احسان را فاسد می کند... منبع: غررالحکم.
56 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث مشورت
مشورت امیرالمومنین امام علی علیه السلام: شاوروا فانالنجح فی المشاورة: امام علی علیه السلام فرمودند : مشورت کنید ، چرا که پیروزی در مشورت است...
26 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث توبه
توبه  امیرالمومنین امام علی علیه السلام: التوبة تطهّر القلوب و تغسل الذنوب: امام علی علیه السلام فرمودند :  توبه دلها را پاک می کند و گناهان را می شوید ...
45 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث پرخوری
پرخوری امیرالمومنین امام علی علیه السلام: نعم عون المعاصی، الشبع: امام علی علیه السلام فرمودند : پرخوری ، چه یاوری خوبی است برای گناهان ... منبع: غررالحکم، حدیث 1138.
38 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
حدیث فقیر
فقیر امیرالمومنین امام علی علیه السلام: من تفاقر، افتقر"؛ امام علی علیه السلام فرمودند : آنکه (به دروغ) به فقر تظاهر کند ( و خود را فقیر نشان دهد)،‌ فقیر شود.
31 views 1 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا