ریشه سالم ماندن از لغزشها

15 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب خدمت به خانواده

19 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب انجام کارهای خوب

26 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین اخلاق جوانمرد

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بهترین اخلاق جوانمرد ، تغافل و چشم پوشی از اشتباهات دیگران است.

18 views 0 پسندها 0 نظر

چشم شهوت بین

امیرالمومنین امام علی عليه السلام فرمودند : چشم شهوت بین ، از دیدن عاقبت کار ، کور می شود.

10 views 0 پسندها 0 نظر

علم

27 views 0 پسندها 0 نظر

زیانکار

20 views 0 پسندها 0 نظر

ظرف دانش

15 views 0 پسندها 0 نظر

مجادله

امام على عليه السلام: المِراءُ بَذرُ الشَّرِّ؛ امام علی علیه السلام فرمودند :  مجادله، بذرِ شرّ است.

18 views 0 پسندها 0 نظر

بی نظمی در کار

امام علی علیه السلام فرمودند : کسی که به کارهای مختلف بپردازد، نقشه هایش به جایی نمی رسد.

منبع: نهج البلاغه،حکمت 403.

23 views 0 پسندها 0 نظر

برترین خوبی

امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : برترین خوبی، نیکی به پدر و مادر است.

12 views 0 پسندها 0 نظر

گذشت و بخشش

47 views 0 پسندها 0 نظر

پاداش رعایت حق بندگی

24 views 0 پسندها 0 نظر

بدگمانی

17 views 0 پسندها 0 نظر

گواراترین زندگی

 امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : گواراترین زندگی را کسی دارد که از آنچه خدا قسمت او کرده خشنود باشد.

25 views 0 پسندها 0 نظر

صلوات

19 views 0 پسندها 0 نظر

خدمت به خانواده

21 views 0 پسندها 0 نظر

سنگینی و سبکی عقل

80 views 0 پسندها 0 نظر

فاصله میان دو عمل

16 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت صداقت و خیانت در امانت

41 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین نیکی

28 views 0 پسندها 0 نظر

خیانت بزرگ

42 views 0 پسندها 0 نظر

برترین پارسایی

23 views 0 پسندها 0 نظر

آخرین وظایف منتظران....

14 views 0 پسندها 0 نظر

فروتنی

 امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند : فروتنی نعمتی است که به آن حسادت نمی شود.

13 views 0 پسندها 0 نظر

خوبی های دنیا و آخرت

45 views 0 پسندها 0 نظر

عمل پیوسته بعد از مرگ

14 views 0 پسندها 0 نظر

فکر به گناه

امام علی علیه السلام فرمودند : کسی که زیاد درباره معاصی؛ منکرات، خطاها بیندیشد به سوی آنها کشیده می شود.
منبع: غررلحکم، حکمت ۸۵۶۱.

16 views 0 پسندها 0 نظر

مستجاب نشدن دعا

26 views 0 پسندها 0 نظر

به یاد خدا بودن

حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خداوندا! زمانی که با تو مناجات میکنم، آیا چنان از من دوری که فریاد کنم یا آنقدر نزدیکی که آهسته نجوا کنم؟

46 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا