تب‌های اولیه

تصویر s118mousavi

s118mousavi

« بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین» با هدف ترویج و تبیین، نشر، صیانت و حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی منبعث از مکتب اهلبیت(علیهم السلام) تأسیس شده است. با توجه به ظهور تکنولوژی های نوین و تغییر رسانه های تبلیغی، ضرورت تغییر ابزار و رسانه های تبلیغ در اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، بیش از پیش، به چشم می خورد. در این میان، پدیده اینترنت با کاربرد وسیع و جهانی، با لحاظ مزیت های ذاتی و انحصاری آن (عدم محدودیت زمانی و مکانی برای مخاطبین و ...)، تاثیری شگرف در نفوذ افکار و فرهنگ ها در مخاطبین خود، که اغلب آنها را جوانان تشکیل می دهد، داشته است، تا حدّی که در حال حاضر به عنوان یک ابزار تبلیغی - فرهنگی از آن یاد می شود.

قلعه آوارسین کلیبر

3 دنبال کنندگان, 16 ویژه ها

قلعه آوارسین شهرستان کلیبر

ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

458 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

543 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

457 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

544 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

726 views 4 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

548 views 4 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

740 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

446 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

471 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

456 views 4 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

573 views 4 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

507 views 2 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

418 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

470 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین

قلعه آوارسین

385 views 3 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
قلعه آوارسین کلیبر

قلعه آوارسین کلیبر

396 views 3 پسندها 0 نظر
بالا