تب‌های اولیه

تصویر amir

amir

زشتترین خیانت فاش کردن رازهاست

آلبوم قرآن

0 دنبال کنندگان, 18 پیوستها

قرآن راه زندگی 

یکدیگر را مسخر نکنید،شاید دیگری از شما بهتر باشد. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و ششم قرآن کریم .

73 views 1 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

هر کس خوبی کند، به سود اوست و هر کس بدی کند، به زیان خود اوست. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و چهارم قرآن کریم 

73 views 0 پسندها 0 نظر

✅ضرورت وجود آزادی بیان برای رشد افکار.

✅اساسا آزادی برای هدایت افکار است.

✅ جزء بیست و سوم 

79 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

اگر خدا بخواهد به کسی رحمت و نعمتی بدهد و یا ندهد، هیچ کس نمی‌تواند جلودارش شود. 

64 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

سه شرط برای اجابت دعا:

1. حال اضطرار دعا کننده.

2.  توجه و خواندن خاص خداوند بدون توجه به غیر او.

58 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

اگر کسی توبه کند، ایمان آورد و اعمال شایسته انجام دهد؛ خدا هم بدی‌هایش را به نیکی تبدیل می کند. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء نوزدهم قرآن کریم .

59 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

دختران و پسران مجرد خود را همسر دهید و از فقر نترسید که خدا گشایشگر است.

66 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

 ذکر یونسیه (لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) نسخه ای برای نجات همه مومنین است. 

67 views 0 پسندها 0 نظر

کلید محبوب شدن نزد مردم

70 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

✅ اگر خداوند چیزی را از مؤمن گرفت، بهتر از آن را به او می‏دهد. 

✅راهکارهای زندگی موفق در جزء شانزدهم قرآن کریم.

58 views 0 پسندها 0 نظر

برادر شیطان نباش 

✅ اسراف کنندگان برادر شیطانند؛ چرا که اگر اسراف نمی‌کردند، نعمت های الهی به همه انسان‌ها تعلق می‌گرفت. 

55 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

✅ به عهد خود وفا کنید چون در قیامت از آن سوال می‌شود. 

✅ راهکارهای زندگی موفق در جزء پانزدهم قرآن کریم 

56 views 0 پسندها 0 نظر

راه صحیح دعوت به دین را دنبال کن....

55 views 0 پسندها 0 نظر

راهکارهای زندگی موفق در قرآن

اگر کسی را مسخره کنید؛ دامان خودتان را می‌گیرد. 

135 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

 مراقب باشید که پست و مقام شما، مانع احترام به والدینتان نشود. 

60 views 0 پسندها 0 نظر

باید زمین را آباد کنیم 

هرکاری که به آبادی دنیا کمک کند و هر علمی که ظرفیت‌های زمین را کشف کند، مصداق دستور قرآن خواهد بود . 

46 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

 هیچگاه کسی را سرزنش نکنید که خود دچار آن عمل می‌شوید. 

منبع: راهکارهای زندگی موفق در جزء دوازدهم قرآن کریم.

58 views 0 پسندها 0 نظر

قرآن راه زندگی 

اینگونه نباشید که در هنگام گرفتاری، خدا را در همه حال بخوانید و پس از رفع آن، خدا را ترک کنید. 

210 views 0 پسندها 0 نظر
بالا