تب‌های اولیه

تصویر amir

amir

زشتترین خیانت فاش کردن رازهاست

آلبوم قرآن

0 دنبال کنندگان, 18 ویژه ها
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  یکدیگر را مسخر نکنید،شاید دیگری از شما بهتر باشد.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و ششم قرآن کریم .
157 views 1 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  هر کس خوبی کند، به سود اوست و هر کس بدی کند، به زیان خود اوست.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و چهارم قرآن کریم 
130 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
آزادی بیان
✅ضرورت وجود آزادی بیان برای رشد افکار. ✅اساسا آزادی برای هدایت افکار است. ✅ جزء بیست و سوم 
140 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  اگر خدا بخواهد به کسی رحمت و نعمتی بدهد و یا ندهد، هیچ کس نمی‌تواند جلودارش شود.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و دوم قرآن کریم 
115 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  سه شرط برای اجابت دعا: 1. حال اضطرار دعا کننده. 2.  توجه و خواندن خاص خداوند بدون توجه به غیر او. 3.  بد بودن وضعیت موجود. 
95 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  اگر کسی توبه کند، ایمان آورد و اعمال شایسته انجام دهد؛ خدا هم بدی‌هایش را به نیکی تبدیل می کند.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء نوزدهم قرآن کریم .
110 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی در قرآن
قرآن راه زندگی  دختران و پسران مجرد خود را همسر دهید و از فقر نترسید که خدا گشایشگر است.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء هجدهم قرآن کریم
130 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی   ذکر یونسیه (لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) نسخه ای برای نجات همه مومنین است.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء هفدهم قرآن کریم.
126 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
کلید محبوب شدن نزد مردم
کلید محبوب شدن نزد مردم ✅ خداوند به وسیله دو عنصر "ایمان" و "عمل صالح"، هم محبوبیت هر فرد را نزد مردم افزایش می‌دهد و هم جاذبه و کششی بین قلب‌ها ایجاد می‌کند.  ✅ جزء شانزدهم .
123 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  ✅ اگر خداوند چیزی را از مؤمن گرفت، بهتر از آن را به او می‏دهد.  ✅راهکارهای زندگی موفق در جزء شانزدهم قرآن کریم.
102 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
اسراف
برادر شیطان نباش  ✅ اسراف کنندگان برادر شیطانند؛ چرا که اگر اسراف نمی‌کردند، نعمت های الهی به همه انسان‌ها تعلق می‌گرفت. 
108 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
قرآن راه زندگی  ✅ به عهد خود وفا کنید چون در قیامت از آن سوال می‌شود.  ✅ راهکارهای زندگی موفق در جزء پانزدهم قرآن کریم 
110 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راه صحیح دعوت به دین
راه صحیح دعوت به دین را دنبال کن....  ✅ نمی‌شود مردم را وادار به حرکت در مسیر دین کرد اما مى توان توده هاى عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت.
100 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق در قرآن
راهکارهای زندگی موفق در قرآن اگر کسی را مسخره کنید؛ دامان خودتان را می‌گیرد.  منبع: راهکارهای زندگی موفق در جزء چهاردهم قرآن کریم.
254 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی در قرآن
قرآن راه زندگی   مراقب باشید که پست و مقام شما، مانع احترام به والدینتان نشود.  منبع : راهکارهای زندگی موفق در جزء سیزدهم قرآن کریم.
108 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
آبادی زمین
باید زمین را آباد کنیم  هرکاری که به آبادی دنیا کمک کند و هر علمی که ظرفیت‌های زمین را کشف کند، مصداق دستور قرآن خواهد بود .  منبع: جزء دوازدهم .
84 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی موفق
قرآن راه زندگی   هیچگاه کسی را سرزنش نکنید که خود دچار آن عمل می‌شوید.  منبع: راهکارهای زندگی موفق در جزء دوازدهم قرآن کریم.
100 views 0 پسندها 0 نظر
ویژه کندیدگاه
راهکارهای زندگی در قرآن
قرآن راه زندگی  اینگونه نباشید که در هنگام گرفتاری، خدا را در همه حال بخوانید و پس از رفع آن، خدا را ترک کنید.  ✅ راهکارهای زندگی موفق در جزء یازدهم قرآن کریم 
320 views 0 پسندها 0 نظر
بالا