نا امیدی

2 views 0 پسندها 0 نظر

غلبه بر عادت

2 views 0 پسندها 0 نظر

جلوگیری از زبان

2 views 0 پسندها 0 نظر

یاس و تکبر

6 views 0 پسندها 0 نظر

نگاه کردن به شخص بخیل

8 views 0 پسندها 0 نظر

عزاداری در آخر شب

8 views 0 پسندها 0 نظر

غرور و تکبر

8 views 0 پسندها 0 نظر

خردمند

10 views 0 پسندها 0 نظر

اطاعت پذیری

7 views 0 پسندها 0 نظر

مشورت

9 views 0 پسندها 0 نظر

جهل و نادانی

7 views 0 پسندها 0 نظر

معرفت و شناخت نسبت به مسیر الی الله

18 views 0 پسندها 0 نظر

قربانگاه عاشقان

13 views 0 پسندها 0 نظر

همراهی و همدلی با ائمه معصومین

14 views 0 پسندها 0 نظر

انصاف در معامله

17 views 0 پسندها 0 نظر

بی خردی

13 views 0 پسندها 0 نظر

مداومت بر عمل اندک

19 views 0 پسندها 0 نظر

بدترین دشمن انسان

13 views 0 پسندها 0 نظر

زکات فطرت

17 views 0 پسندها 0 نظر

عذرخواهی

امام على عليه السلام : المَعذِرَةُ بُرهانُ العَقلِ ؛ امام علی علیه السلام فرمودند : عذرخواهى، دليل خردمندى است.

23 views 0 پسندها 0 نظر

دوام عبادت

امام علی علیه اسلام فرمودند : دوام عبادت، دلیل دست یافتن به خوشبختی است.

11 views 0 پسندها 0 نظر

حکمت گمشده مومن

14 views 0 پسندها 0 نظر

قلب نوجوان

23 views 0 پسندها 0 نظر

عاقل ترین مردم

28 views 0 پسندها 0 نظر

بهترین زندگی

امام على علیه السلام فرمودند : زندگى آن كس از همه بهتر است كه مردم در پرتوِ احسان و كمک او زندگى كنند .

20 views 0 پسندها 0 نظر

فروتنی و تکبر

21 views 0 پسندها 0 نظر

مشورت

امام على عليه السلام فرمودند : رایزنی کنید تا اندیشه درست متولّد شود .

15 views 0 پسندها 0 نظر

تصمیم قطعی

18 views 0 پسندها 0 نظر

روز عید غدیر

22 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا