بهترین نیکی

‌امام حسن علیه السلام فرمودند : ‌ همانا بهترین نیکی ها، اخلاق نیکوست.

23 views 0 پسندها 0 نظر

عادت و خصلت بد

27 views 0 پسندها 0 نظر

تشکیلاتی بودن

31 views 0 پسندها 0 نظر

بهره برداری از زبان

امام حسن عليه السلام : كَفاكَ مِن لِسانِكَ أوضَحَ لَكَ سَبيلَ رُشدِكَ مِن غَيِّكَ.

81 views 0 پسندها 0 نظر

بهره برداری از زبان

امام حسن عليه السلام : كَفاكَ مِن لِسانِكَ أوضَحَ لَكَ سَبيلَ رُشدِكَ مِن غَيِّكَ 

73 views 1 پسندها 0 نظر

امام حسن عليه السلام: هرگاه ديدى كسى با آبروى مردم بازى مى كند، سعى كن كه تو را نشناسد؛ زيرا آبروى آشنايانش كمترين ارزش را نزد او دارد.

93 views 2 پسندها 0 نظر
بالا