دزدترین مردم

28 views 0 پسندها 0 نظر

بدترین گناه

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند : بدترین گناهان آن است که صاحبش، آن را کوچک بشمرد.

27 views 0 پسندها 0 نظر

مومن خودکشی نمی کند!

28 views 0 پسندها 0 نظر

موفق ترین کارها

امام على عليه السلام فرمودند : موفّق ترين كارها، كارى است كه با رازدارىِ كامل انجام شود.

28 views 0 پسندها 0 نظر

اتحاد و برادری با یکدیگر

30 views 0 پسندها 0 نظر

تابعیت از عقل یا اکثریت

32 views 0 پسندها 0 نظر

انسان بزرگوار و فرومایه

37 views 0 پسندها 0 نظر

زشت ترین ستم

30 views 0 پسندها 0 نظر

استغفار از گناه

28 views 0 پسندها 0 نظر

عیب تراشی

32 views 0 پسندها 0 نظر

ادب نیکو

28 views 0 پسندها 0 نظر

عاقبت گریه بر امام حسین

69 views 0 پسندها 0 نظر

نوشیدن شراب

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس شراب بنوشد،نور ایمان‌ از قلبش خارج می شود.

38 views 0 پسندها 0 نظر

استقامت در برابر سختی

29 views 0 پسندها 0 نظر

تحمل در سختی

امام صادق علیه السلام فرمودند : هر یک از شيعيان ما كه گرفتار شود و شکیبایی ورزد، اجر هزار شهید دارد. ‌

27 views 0 پسندها 0 نظر

شرایط استجابت دعا

41 views 0 پسندها 0 نظر

مشورت

30 views 0 پسندها 0 نظر

اطمینان به آفرینش خدا

39 views 0 پسندها 0 نظر

کم حرف گویی

51 views 0 پسندها 0 نظر

پنهان نبودن از دید خداوند

امام جواد علیه السلام فرمودند : بدان كه از ديد خداوند پنهان نيستى، پس بنگر چگونه اى...

25 views 0 پسندها 0 نظر

نیکی و بدی

33 views 0 پسندها 0 نظر

شکر کامل

23 views 0 پسندها 0 نظر

گران فروشی

26 views 0 پسندها 0 نظر

پرهیز از انحصار طلبی

22 views 0 پسندها 0 نظر

نعمت فراموشی

49 views 0 پسندها 0 نظر

اعتماد به خداوند

20 views 0 پسندها 0 نظر

گنج های بهشت

20 views 0 پسندها 0 نظر

مسامحه نکردن با نامحرم

خیلیا هم، همین فکر شما رو می کردند!

فکر می کردند این یک ارتباطِ خواهر برادرانه است!

26 views 0 پسندها 0 نظر

شرط قبولی توبه

16 views 0 پسندها 0 نظر

سالروز شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم   

27 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا