شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت ، باب المراد ، جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت و تعزیت باد.

29 views 0 پسندها 0 نظر

ازدواج

62 views 0 پسندها 0 نظر

 سالروز نورانی ترین پیوند هستی، پیوند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیهمالسلام بر شما مبارک 

بر اوج محبت علی اوجی نیست

72 views 0 پسندها 0 نظر

بردباری

24 views 0 پسندها 0 نظر

فضیلت بین الطلوعین

21 views 0 پسندها 0 نظر

خواندن نماز با عطر

امام صادق علیه السلام فرمودند : ‌ يک نماز با بوى خوش (عطر) بهتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است.

29 views 0 پسندها 0 نظر

جلوگیری از شهوت

50 views 0 پسندها 0 نظر

کمک به فقیر

24 views 0 پسندها 0 نظر

تلاش برای آخرت

امام علی علیه السلام فرمودند : کسی که همتش آخرت باشد، به آرزویش می‌رسد.

24 views 0 پسندها 0 نظر

 کاری که گناه را دو برابر می کند

31 views 0 پسندها 0 نظر

پشیمانی در ندامتگاه قیامت

27 views 0 پسندها 0 نظر

مکتوب کردن وام یا داد و ستد

31 views 0 پسندها 0 نظر

تازه های حکمت

32 views 0 پسندها 0 نظر

دنیا

30 views 0 پسندها 0 نظر

اعمال باقی

32 views 0 پسندها 0 نظر

کشاورزی

41 views 0 پسندها 0 نظر

نیکی به دیگران

38 views 0 پسندها 0 نظر

آزمایش انسان با دوست خویش

41 views 0 پسندها 0 نظر

عاقل نیاز به ادب

امام على عليه السلام فرمودند : نياز عاقلان به ادب، همانند نياز كشتزاربه باران است.

29 views 0 پسندها 0 نظر

‌همنشین خوب و بد

50 views 0 پسندها 0 نظر

اندیشه

امام على عليه السلام فرمودند : با انديشه ، زواياى پنهان كارها آشكار گردد.

منبع: غرر الحكم : حدیث 4322.

23 views 0 پسندها 0 نظر

ایران را باید دید

دریاچه کیو خرم آباد چشمه ای جوشان در قلب شهر 

39 views 0 پسندها 0 نظر

طلب حاجت از خدا

68 views 0 پسندها 0 نظر

تشبیه ایمان به لباس

44 views 0 پسندها 0 نظر

ایران را باید دید

دریاچه سیاهرود روستای لزور واقع در فیروزکوه استان تهران 

65 views 0 پسندها 0 نظر

زیاده روی در مدح و سرزنش

62 views 0 پسندها 0 نظر

اخلاص در عمل

45 views 0 پسندها 0 نظر

ثواب روزه در روز دحوالارض

58 views 0 پسندها 0 نظر

احترام به بزرگترها

39 views 0 پسندها 0 نظر

نخستین روز رحمت آسمان به زمین

51 views 0 پسندها 0 نظر

صفحه‌ها

بالا